Informacje dla Wierzyciela

Wierzyciel chcąc wyegzekwować swoje należności przez Komornika powinien złożyć Wniosek o wszczęcie egzekucji załączając Tytuł wykonawczy.

Tytuł wykonawczy to tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

TYTUŁ WYKONAWCZY = TYTUŁ EGZEKUCYJNY + KLAUZULA WYKONALNOŚCI

Tytułem egzekucyjnym zgodnie z przepisem art 777 kodeksu postępowania jest m. in.: orzeczenie (wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty) sądu, jak również ugoda zawarta przed sądem, orzeczenie referendarza sądowego, wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem, ugoda przed mediatorem, inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej oraz akty notarialne opisane w art 777 § 1 pkt 4-6 etc.

Klauzula wykonalności – (uprawnienie do przeprowadzenia egzekucji).
Klauzula wykonalności nadawana jest przez sąd. Sąd umieszcza klauzulę wykonalności na tytule egzekucyjnym (wyroku, postanowieniu, nakazie zapłaty etc.). Zgodnie z § 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie określenia brzmienia klauzuli wykonalności, klauzula wykonalności powinna mieć następujące brzmienie:

„W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, dnia ….. 20….. r. Sąd ….. w …../Referendarz sądowy w Sądzie … w ….. stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w całości/w zakresie ….. oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.”.
Jeżeli klauzulę wykonalności umieszcza się na wyroku, opuszcza się wyrazy: „W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej”.

Wniosek egzekucyjny powinien zawierać:

komornik

wskazanie komornika, do którego jest składany

sposoby Egzekucji

określenie sposobów egzekucji

strony

oznaczenie wierzyciela i dłużnika

podpis

podpis wierzyciela

należność

wskazanie świadczenia-należności, którą komornik ma wyegzekwować

dodatkowe

dodatkowe informacje

Tablica informacyjna

Komornik

Wskazanie komornika, do którego jest składany wniosek

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie Aneta Jończyk Kancelaria IX w Warszawie
ul. Domaniewska 47 lok. 301
02-672 Warszawa

Strony

Oznaczenie wierzyciela i dłużnika
  • imię, nazwisko / nazwa firmy;
  • miejsce zamieszkania / siedziba;
  • numery identyfikacyjne  – numer PESEL/NIP/KRS/REGON

– gdy dłużnik – jest osobą fizyczną
Wierzyciel: Jan Nowak

zam. ul. Koło 3, 00-000 Warszawa
PESEL 70000000000, NIP 5000000

Dłużnik: Adam Kowalski
zam. ul. Kwadrat 6, 00-000 Warszawa
PESEL 800000000, NIP 5000001

  – gdy dłużnik – jest osobą prawną (firma)
Wierzyciel: ABCDEFGHI Wierzyciel Sp. z o. o.

siedziba: ul. Trójkątna 6, 00-000 Warszawa

NIP 5000001 REGON 1000000000 KRS 000000001

Dłużnik: GHRTERRTWE Sp. z o. o.
siedziba: ul. Sześcian 9, 00-000 Warszawa
NIP 5000002 REGON 2000000000 KRS 000000002

Podanie wszystkich danych identyfikacyjnych tj. PESEL/NIP/KRS/REGON itd. nie jest obowiązkowe, ale zwiększa możliwości komornika.

Naleznosc

Należność

Świadczenie-należność, które komornik ma wyegzekwować dla wierzyciela np. świadczenie pieniężne zasądzone przez Sąd –  kwota wraz odsetkami  wskazanymi w tytule wykonawczym, kosztami procesu, klauzuli, etc.

Aktywa

Sposoby egzekucji

Wierzyciel powinien we wniosku egzekucyjnym wskazać sposoby egzekucji - to jest wskazać do jakich składników majątku dłużnika komornik powinien skierować egzekucję.

Wierzyciel jest uprawniony do żądania przeprowadzenia egzekucji z następujących sposobów:

Zalecane jest wskazanie wszystkich wyżej wymienionych sposobów.
W celu podniesienia skuteczności egzekucji wierzyciel powinien udzielić informacji komornikowi dot. majątku dłużnika (np. nr. rachunku bankowego, adres nieruchomości itp.)
Jeżeli wierzyciel nie ma informacji o majątku dłużnika to może zgodnie z przepisem art. 801² kodeksu postępowania cywilnego zlecić komornikowi poszukiwanie majątku.
Kancelaria Komornika posiada dostęp do systemów takich jak: Systemu Bankowego OGNIVO, Systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (ekw), Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU), Elektronicznego dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), co pozwala na niezwłoczne gromadzenie i weryfikację danych dłużnika, oraz niewątpliwie wpływa na szybkość i skuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Podpis Wierzyciela

Podpis wierzyciela

Pod wnioskiem egzekucyjnym należy złożyć odręczny podpis.

W przypadku gdy wierzycielem jest:

Dodatkowe_info

Dodatkowe informacje

Zgodnie z właściwością prowadzimy także sprawy o egzekucję z nieruchomości (mieszkania, domu, działki, garażu, etc.) oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, zniesienia współwłasności w drodze sprzedaży publicznej położonych na terenie dzielnic: Mokotów, Ursynów, Wilanów.

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie oraz dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

X