EPU wnioski

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

EPU – Elektroniczne postępowanie upominawcze

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie Aneta Jończyk Kancelaria Komornicza nr IX w Warszawie prowadzi postępowania egzekucyjne na podstawie tytułów wykonawczych wydanych w EPU - Elektroniczym Postępowaniu Upominawczym.

Aby wszcząć egzekucję na podstawie tytułu wykonawczego uzyskanego w EPU można zrobić to na dwa sposoby:

1. droga tradycyjna - wypełniając pisemny wniosek egzekucyjny i dołączając do niego wydruk weryfikacyjny tytułu wykonawczego (tj. nakaz zapłaty z postanowieniem o nadaniu klauzuli wykonalności z EPU) oraz wysłać pocztą do komornika

Albo

2. droga elektroniczna - wypełniając wniosek egzekucyjny w EPU (w e-sad)

Dokładny sposób złożenia elektronicznego wniosku znajduje się na stronie internetowej EPU :

https://www.e-sad.gov.pl/Subpage.aspx?page_id=29

Aby złożyć wniosek do tutejszego komornika na etapie wyboru z „Listy komorników” proszę wskazać Warszawa, Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie Aneta Jończyk lub podać EPU ID: 1726

Artykuły

Licytacje

strona w przygotowaniu,

zapraszamy wkrótce

6 czerwca 2016