Zakres działania

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zakres działania

Zakres działania obejmuje prowadzenie egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem.
Zgodnie z przepisem art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio oraz o wydanie nieruchomości, opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy.
Sąd Apelacyjny w Warszawie obejmuje obszar właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie
i Sądu Okręgowego Warszawa - Praga w Warszawie.
Jednostki podległe Sądowi Okręgowemu w Warszawie to :Sąd Rejonowy w Grodzisku Mazowieckim, w Pruszkowie, w Piasecznie oraz Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie, dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.
Jednostki podległe Sądowi Okręgowemu Warszawa- Praga w Warszawie to: w Legionowie, w Nowym Dworze Mazowieckim, w Otwocku, w Wołominie oraz Sąd Rejonowy  dla Warszawy Pragi-Południe oraz dla Warszawy Pragi-Północ.
Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika np. o treści:
„Wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 22 marca 2018r. o komornikach sądowych “
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie na terenie dzielnic Mokotów, Ursynów i Wilanów ma wyłączność prowadzenia spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego , spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego etc.,.

Spis ulic Mokotów Wilanów Ursynów    pdf

 

27 marca 2019