Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie Aneta Jończyk

Zakres działania

Artykuły

Zakres działania

Zakres działania obejmuje prowadzenie egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz wykonywanie innych czynności przewidzianych prawem.

Zgodnie z przepisem art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenie na piśmie, że korzysta z prawa wyboru komornika np. o treści:

„Wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 8 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji“

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa w Warszawie na terenie dzielnic Mokotów, Ursynów i Wilanów ma wyłączność prowadzenia spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których egzekucję z nieruchomości stosuje się odpowiednio – spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego , spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego etc.,.

Spis ulic Mokotów Wilanów Ursynów  pdf

16 maja 2016