Ad. 4. Sposoby egzekucji

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 marca 2019

Wierzyciel powinien we wniosku egzekucyjnym wskazać sposoby egzekucji -  to jest wskazać  do jakich składników majątku dłużnika komornik powinien skierować egzekucję.

Wierzyciel jest uprawniony do żądania przeprowadzenia egzekucji z następujących sposobów:

  • wynagrodzenia za pracę,
  • rachunków bankowych;
  • wierzytelności;
  • ruchomości;
  • nieruchomości;
  • innych praw majątkowych.


Zalecane jest wskazanie wszystkich wyżej wymienionych sposobów.

W celu podniesienia skuteczności egzekucji wierzyciel powinien udzielić informacji komornikowi dot. majątku dłużnika (np. nr. rachunku bankowego, adres nieruchomości itp.).

Jeżeli wierzyciel nie ma informacji o majątku dłużnika to może zgodnie z przepisem art. 801² kodeksu postępowania cywilnego zlecić komornikowi poszukiwanie majątku.

Kancelaria Komornika posiada dostęp do systemów takich jak: Systemu Bankowego OGNIVO, Systemu Elektronicznych Ksiąg Wieczystych (ekw), Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU), Elektronicznego dostępu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), co pozwala na niezwłoczne gromadzenie i weryfikację danych dłużnika, oraz niewątpliwie wpływa na szybkość i skuteczność prowadzonych postępowań egzekucyjnych.