Ad. 5. Podpis wierzyciela

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lipca 2016


Pod wnioskiem egzekucyjnym należy złożyć odręczny podpis.

    W przypadku gdy wierzycielem jest:

  • osoba prawna - podpis pod wnioskiem powinny złożyć wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z KRS;

  • wspólnota mieszkaniowa - podpis pod wnioskiem powinny złożyć wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z uchwałą wspólnoty (załączyć do wniosku oryginał uchwały powołującej zarząd lub jej odpis poświadczony przez notariusza).