Ad.3. Świadczenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lipca 2016

Wskazanie świadczenia-należności, którą komornik ma wyegzekwować dla wierzyciela
np.świadczenie pieniężne - zasądzona przez Sąd należność -  kwota wraz odsetkami  wskazanymi w tytule wykonawczym, kosztami procesu, klauzuli, etc.