Wniosek egzekucyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lipca 2016

Wierzyciel we wniosku egzekucyjnym wskazuje w jakim zakresie komornik ma prowadzić egzekucję przeciwko dłużnikowi.

Wzory wniosków znajdują się w zakładce:  Wzory wniosków

Wniosek powinien zawierać:

  1. wskazanie komornika, do którego jest składany;
  2. oznaczenie wierzyciela i dłużnika;
  3. wskazanie świadczenia-należności, którą komornik ma wyegzekwować;
  4. określenie sposobów egzekucji;
  5. podpis wierzyciela;
  6. dodatkowe informacje.

Przykład - wypełnionego wniosku